utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48
 • Zależy nam na ekologii

Grupa 07

 
Kod1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1 2
0701 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
070101* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070103* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070104* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070107* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070108* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070109* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070110* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070111* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070112 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
070180 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
070199 Inne nie wymienione odpady
0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
070201* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070203* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070207* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070208* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070209* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070210* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070211* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070212 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
070213 Odpady tworzyw sztucznych
070214* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
070215 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
070216* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
070217 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
070299 Inne nie wymienione odpady
0703 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
070301* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070303* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070304* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070307* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070308* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070309* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070310* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070311* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070312 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
070399 Inne nie wymienione odpady
0704 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
070401* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070403* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070404* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070407* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070408* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070409* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070410* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070412 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
070413* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
070480* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
070481 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
070499 Inne nie wymienione odpady
0705 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
070501* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070503* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070504* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070507* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070508* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070509* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070510* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070511* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070512 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
070513* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
070514 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
070580* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
070581 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
070599 Inne nie wymienione odpady
0706 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
070601* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070603* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070604* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070607* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070608* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070609* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070610* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070611* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070612 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
070680 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
070681 Zwroty kosmetyków i próbek
070699 Inne nie wymienione odpady
0707 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
070701* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070703* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070704* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070707* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070708* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070709* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
070710* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
070711* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
070712 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
070799 Inne nie wymienione odpady
 • Gospodarka Odpadami

  Gospodarka Odpadami

  Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Zobacz więcej
 • Kody Odpadów

  Kody Odpadów

  Wykaz odbieranych odpadów
  Zobacz grupy odpadów które odsługujemy Zobacz więcej
 • Budownictwo

  Budownictwo

  Realizujemy prace budowlane dla koncernów paliwowych, szczególnie dla PKN Orlen i Lotos. Oferujemy pełen zakres usług z zakresu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych, kotłowni olejowych i gazowych,... Zobacz więcej
 • Kruszenie gruzu

  Kruszenie gruzu

  Skruszony gruz po rozdrobnieniu ma frakcję 0-60 mm
  Zobacz więcej

utyl service logo


kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze