utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48
 • Zależy nam na ekologii

Doradztwo ekologiczne

 

Udzielimy Państwu pomocy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególnosci gospodarki odpadami, a zakres tej usługi obejmuje:

 

Konsultacje prawne i merytoryczne z zakresu przepisów ochrony środowiska:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 672 z póżn. zm.)
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.)

Reprezentowanie firm przed organami kontrolnymi lub administracyjnymi w zakresie ww. ustaw.

Doradztwo:

 • w zakresie wymagań formalno-prawnych stawianych przedsiębiorcom przez przepisy prawa
 • w zakresie wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Sporządzanie dokumentacji:

 • z zakresu gospodarki odpadami
 • wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • sporządzanie innych wymaganych opracowań i dokumentacji
 • wszelkie ewidencje w zakresie gospodarki odpadami
 • zbiorcze roczne zestawienia danych o odpadach
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

 

 • Gospodarka Odpadami

  Gospodarka Odpadami

  Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Zobacz więcej
 • Kody Odpadów

  Kody Odpadów

  Wykaz odbieranych odpadów
  Zobacz grupy odpadów które odsługujemy Zobacz więcej
 • Budownictwo

  Budownictwo

  Realizujemy prace budowlane dla koncernów paliwowych, szczególnie dla PKN Orlen i Lotos. Oferujemy pełen zakres usług z zakresu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych, kotłowni olejowych i gazowych,... Zobacz więcej
 • Kruszenie gruzu

  Kruszenie gruzu

  Skruszony gruz po rozdrobnieniu ma frakcję 0-60 mm
  Zobacz więcej

utyl service logo


kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze