utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48

Odbiór przeterminowanych produktów spożywczych i odpadów spożywczych

 

Odpady spożywcze takie jak przeterminowana żywność, zawierająca w składzie materiał pochodzenia zwierzęcego (mięso, wędliny, jogurty, mleko, sery), według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, są zaliczane do odpadów kategorii 3.
Nasza firma oferuje Państwu kompleksowy odbiór odpadów spożywczych. Zajmiemy się zarówno odpadami zwierzęcymi, jak i roślinnymi. Zutylizujemy także inne odpady, powstałe w kuchni. Na stałe współpracujemy z firmami z wielu obszarów. Zapewniamy odbiór przeterminowanych produktów spożywczych z supermarketów, barów, zakładów produkcyjnych i wielu innych placówek. Wywieziemy również odpady spożywcze pozostałe po imprezach okolicznościowych, obsługiwanych przez firmy cateringowe. Dbamy o środowisko, a do naszych klientów przyjeżdżamy zawsze na czas. Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.

Odbiór odpadów spożywczych

Odbieramy:

 • odpady kuchenne
 • żywność przeterminowaną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • tłuszcze posmażalniane

  utylizacja brodnica4

 

Obsługujemy:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Centra logistyczne
 • Jednostki wojskowe
 • Areszty śledcze
 • Kasyna
 • Firmy cateringowe
 • Bary
 • Restauracje
 • Piekarnie
 • Hotele
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Lotniska
 • Sklepy spożywcze
 • Supermarkety

 

jogurty utylizacja

Gwarantujemy:

 • specjalistyczny transport na terenie CAŁEJ POLSKI będący pod stałym nadzorem weterynaryjnym
 • systematyczne odbiory
 • odpowiedniej wielkości pojemniki: 60, 120 i 240 litrów
 • każdorazową wymianę pojemników na czyste i zdezynfekowane

 

Odpady przemysłowe

utylizacja brodnica3

Odpady niebezpieczne zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi oraz mogą w znacznym stopniu szkodzić środowisku. W bezpośrednim kontakcie ze żrącymi substancjami lub napromieniowanymi przedmiotami zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Nieodpowiednio składowane lub utylizowane odpady niebezpieczne mogą ze sobą reagować w sposób nieprzewidywalny, przez co stwarzają zagrożenie. Nasza firma świadczy usługi z zakresu odbioru odpadów niebezpiecznych, tym samym rozwiązując problem zagospodarowania pozostałości po działaniach wytwórczych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, umożliwiający nam odbiór odpadów przemysłowych, a także tych, które nie powodują takiego zagrożenia. Transportujemy odpady niebezpieczne do firm współpracujących, które zajmują się ich profesjonalną utylizacją. Przypominamy, że odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych mogą być przeprowadzone jedynie przez jednostki do tego uprawnione. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w swojej branży, co czyni nas godnymi zaufania. Jesteśmy firmą, która ze szczególną uwagą przestrzega wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (WE) nr 1069/2009. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że odpady przemysłowe zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami prawa oraz nie będą stanowić zagrożenia ekologicznego.

Bezpieczny transport, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Dbamy o to, by nasza firma w sposób kompleksowy pomogła klientowi w zakresie gospodarowania odpadami, do których zaliczają się głównie odpady przemysłowe. Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych oraz ich transport stanowią początkowy etap naszej działalności, następnie zapewniamy ich profesjonalną utylizację.

Zakres naszych usług:

 • Świadczymy usługi w zakresie gospodarowania odpadami NIEBEZPIECZNYMI i INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • Wstawiamy własne atestowane pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów
 • Pracownicy naszej firmy wystawiają za klienta wymagane przy odbiorze odpadów dokumenty
 • Prace związane z odbiorem, transportem i odzyskiem wykonujemy bezpiecznie, fachowo i terminowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu zagospodarowania odpadów
 • Dokładamy wszelkich starań, by odbierać wszystkie rodzaje odpadów – zobacz listę odpadów

 

Odpady, których odbiorem, składowaniem i pośrednio utylizacją się zajmujemy to nie tylko odpady niebezpieczne.

utylizacja brodnica2Wśród najczęściej odbieranych przez nas odpadów znajdują się:

 • Odpady przemysłu gumowego i tekstylnego
 • Odpady i szlamy farb drukarskich /polakierniczych/
 • Odpadowy toner drukarski
 • Odpady zawierające azbest
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Zużyte czyściwa i odzież ochronną
 • Zużyte opony
 • Zużyte akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne /monitory, komputery, świetlówki/
 • Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • Chemikalia laboratoryjne
 • Wycofane leki i kosmetyki
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych
 • Odpady ropopochodne /tj. ziemia zaolejona, smoły, osady/
 • Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji

Jeżeli poszukują Państwo firmy, która oferuje kompleksowe usługi związane z odbiorem, a także utylizacją odpadów niebezpiecznych, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Gwarantujemy najwyższą jakość w atrakcyjnych cenach!

 

Odzysk ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi

Coraz częściej spotykamy się z odpadem niebezpiecznym o kodzie 17 05 03* w postaci gleby i  ziemi, w tym kamieni, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę to są miejsca i sytuacje, w których powstaje ziemia zanieczyszczona. Wymaga ona zazwyczaj usunięcia z miejsca zdarzenia oraz jako odpad niebezpieczny właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku. Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Niewiele jest firm zajmujących się tym procesem. My zajmujemy się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz jego odzyskiem, czyli przeprowadzeniem działania powodującego usunięcie z odpadu substancji powodujących, że jest on odpadem niebezpiecznym.  Firma realizuje odzysk odpadu na mocy posiadanej decyzji administracyjnej właściwego organu, w której określone zostały zasady prowadzenia tego procesu, zaakceptowane przez organ ochrony środowiska. 

 

 

 

Oczyszczona w procesie odzysku ZIEMIA, spełniająca standardy jest wykorzystywana gospodarczo.

Doradztwo ekologiczne

 

Udzielimy Państwu pomocy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególnosci gospodarki odpadami, a zakres tej usługi obejmuje:

Czytaj dalej

kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze