utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48

Odpady przemysłowe

utylizacja brodnica3

Odpady niebezpieczne zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi oraz mogą w znacznym stopniu szkodzić środowisku. Należy zatem zachować szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z tym typem substancji lub przedmiotów. Nieodpowiednio składowane lub utylizowane odpady niebezpieczne mogą ze sobą reagować w sposób nieprzewidywalny, przez co stwarzają zagrożenie. Nasza firma świadczy takie usługi jak odbiór odpadów niebezpiecznych, tym samym rozwiązując problem zagospodarowania pozostałości po działaniach wytwórczych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, umożliwiający nam odbiór odpadów przemysłowych, a także tych, które nie powodują takiego zagrożenia. Transportujemy odpady niebezpieczne do firm współpracujących, które zajmują się ich profesjonalną utylizacją. Odbiór tego typu odpadów może być przeprowadzany jedynie przez jednostki do tego uprawnione. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w swojej branży, co czyni nas godnymi zaufania. Jesteśmy firmą, która ze szczególną uwagą przestrzega wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (WE) nr 1069/2009. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że odpady przemysłowe zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami prawa i nie będą stanowić zagrożenia ekologicznego.

Bezpieczny transport, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Dbamy o to, by nasza firma w sposób kompleksowy pomogła klientowi w zakresie gospodarowania odpadami. Na początek zapewnimy bezpieczny odbiór odpadów niebezpiecznych i innych oraz ich transport, a skończymy na zapewnieniu profesjonalnej utylizacji odpadów.

Zakres naszych usług:

 • Świadczymy usługi w zakresie gospodarowania odpadami NIEBEZPIECZNYMI i INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • Wstawiamy własne atestowane pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów
 • Pracownicy naszej firmy wystawiają za klienta wymagane przy odbiorze odpadów dokumenty
 • Prace związane z odbiorem, transportem i odzyskiem wykonujemy bezpiecznie, fachowo i terminowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu zagospodarowania odpadów
 • Dokładamy wszelkich starań by odbierać wszystkie rodzaje odpadów – zobacz listę odpadów

 

Odpady, których odbiorem, składowaniem i pośrednio utylizacją się zajmujemy to nie tylko odpady niebezpieczne.

utylizacja brodnica2Wśród najczęściej odbieranych przez nas odpadów znajdują się:

 • Odpady przemysłu gumowego i tekstylnego
 • Odpady i szlamy farb drukarskich /polakierniczych/
 • Odpadowy toner drukarski
 • Odpady zawierające azbest
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Zużyte czyściwa i odzież ochronną
 • Zużyte opony
 • Zużyte akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne /monitory, komputery, świetlówki/
 • Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • Chemikalia laboratoryjne
 • Wycofane leki i kosmetyki
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych
 • Odpady ropopochodne /tj. ziemia zaolejona, smoły, osady/
 • Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji

 

kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze