utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48

Odzysk ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi

Coraz częściej spotykamy się z odpadem niebezpiecznym o kodzie 17 05 03* w postaci gleby i  ziemi, w tym kamieni, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę to są miejsca i sytuacje, w których powstaje ziemia zanieczyszczona. Wymaga ona zazwyczaj usunięcia z miejsca zdarzenia oraz jako odpad niebezpieczny właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku. Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Niewiele jest firm zajmujących się tym procesem. My zajmujemy się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz jego odzyskiem, czyli przeprowadzeniem działania powodującego usunięcie z odpadu substancji powodujących, że jest on odpadem niebezpiecznym.  Firma realizuje odzysk odpadu na mocy posiadanej decyzji administracyjnej właściwego organu, w której określone zostały zasady prowadzenia tego procesu, zaakceptowane przez organ ochrony środowiska. 

 

 

 

Oczyszczona w procesie odzysku ZIEMIA, spełniająca standardy jest wykorzystywana gospodarczo.

kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze