utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48

Gospodarka Odpadami

 

Nasza oferta gospodarowania odpadami jest kompleksowa. Zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z właściwym gospodarowaniem odpadów – doradzamy, opracowujemy wymagane wnioski, raporty i sprawozdania, odbieramy różnego rodzaju odpady, wyposażamy zakłady w atestowane pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, przygotowujemy odpady do transportu organizując załadunek za pomocą własnych pracowników, prowadzimy transport specjalistycznymi pojazdami, a pozyskane w ten sposób odpady przekazujemy do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania w zakładach posiadających stosowne decyzje administracyjne. Jesteśmy także pod stałym nadzorem weterynaryjnym w zakresie realizowania odbiorów odpadów pokonsumpcyjnych i przeterminowanej żywności, przestrzegając wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009. Samodzielnie prowadzimy przetwarzanie odpadów budowlanych (kruszenie gruzu) oraz remediację ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi.

 

kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze