utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48
 • Zależy nam na ekologii

Wykaz odpadów które odbieramy

Kody odpadów to system klasyfikacji liczbowej, umożliwiający ustalenie grupy, do której dana substancja lub przedmiot przynależy. To zaś pozwala podjąć konkretne działania w celu utylizacji. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o odpady niebezpieczne, kody bowiem mogą uchronić przed negatywnymi skutkami ich składowania. Jeśli kody odpadów zostaną zignorowane, a odpady w nieodpowiedni sposób zutylizowane, mogą z substancji niebezpiecznych przekształcić się w bardziej niebezpieczne. Obecność odpadów w określonej kategorii informuje o tym, jak należy z nimi postępować, aby usunąć ich szkodliwe oddziaływanie lub przeznaczyć je do odzysku. Kody odpadów określają ich źródło, uciążliwość, poziom zagrożenia, jakie mogą powodować dla środowiska czy dla zdrowia i życia.

Skąd się biorą i jak odszukać kody odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak wytwarzają je również gospodarstwa domowe. Niekiedy nieumyślnie może dochodzić do sytuacji, gdzie nieprawidłowo utylizowane są odpady niebezpieczne - kody w takim przypadku rozwieją wątpliwości. Odpady uznawane za niebezpieczne obecne na co dzień w większości gospodarstw domowych, które kategorycznie nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, to na przykład: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, zużyte baterie, aerozole czy też ZSEE. Może to doprowadzić do sytuacji zagrożenia, dlatego warto podnosić świadomość społeczną w tej kategorii. Szczególnie powinny orientować się w tym zakresie firmy. Jeśli produkują odpady niebezpieczne, kody określą w łatwy sposób, do której grupy są zaliczane oraz jak należy je zutylizować. Od 2020 roku wprowadzono rewolucyjne zasady gospodarki odpadami dla przedsiębiorców. Każda firma wytwarzająca wspomniane odpady musi być zapisana w rejestrze BDO. Szczególnie kody odpadów powinny zatem interesować osoby, prowadzące firmową ewidencję odpadów. Na naszej stronie, po lewej, znajdą Państwo kody odpadów, które umożliwią odpowiednią klasyfikację. Konkretną substancję lub przedmiot można zlokalizować także poprzez wpisanie ich nazwy w wyszukiwarkę.

Na naszej stronie, po lewej, znajdą Państwo kody odpadów, dzięki którym odpowiednio je sklasyfikujecie. Konkretną substancję lub przedmiot można zlokalizować także poprzez wpisanie ich nazwy w wyszukiwarkę.

 

 

Budownictwo

 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania dla Pastwa naszej oferty w zakresie budownictwa.

 

koparka utylservice

 • 1
 • 2
 • Gospodarka Odpadami

  Gospodarka Odpadami

  Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Zobacz więcej
 • Kody Odpadów

  Kody Odpadów

  Wykaz odbieranych odpadów
  Zobacz grupy odpadów które odsługujemy Zobacz więcej
 • Budownictwo

  Budownictwo

  Realizujemy prace budowlane dla koncernów paliwowych, szczególnie dla PKN Orlen i Lotos. Oferujemy pełen zakres usług z zakresu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych, kotłowni olejowych i gazowych,... Zobacz więcej
 • Kruszenie gruzu

  Kruszenie gruzu

  Skruszony gruz po rozdrobnieniu ma frakcję 0-60 mm
  Zobacz więcej

utyl service logo


kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Jagielońska 1/ 2L
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zapytaj naszych ekspertów

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 553 335 - spożywcze